กลับ
เนื้อเพลง
สรรเสริญพระบารมี - พระเจนดุริยางค์อัพเดทเมื่อ: 04/08/2017